PS Mosaic - 1.2" Marble Hexagon - Oriental White Polished

PS Mosaic - 1.2" Marble Hexagon - Oriental White Polished