PS Mosaic - 1"x3" Marble Chevron - Oriental White Polished

PS Mosaic - 1"x3" Marble Chevron - Oriental White Polished